Reklamacje - odstąpienie od umowy kupna


 

Rozpatrując reklamację lub odstąpienie od umowy kupna postępujemy zgodnie z przepisami prawa.

 

Możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy kupna:

- Wysyłając towar pod wskazany poniżej adres:

   Petr Javorik

   Poste Restante

   Brno 634 00

   Republika Czeska

 

- Reklamację można również złożyć osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

 

Polecamy:

  • Najszybsze rozliczenie osiągniesz wysyłając reklamowany towar.
  • Zalecamy dołączenie do towaru formularza reklamacji lub odstąpienia od umowy kupna w celu przyspieszenia realizacji. Pobierz formularze poniżej.
  • Proszę dobrze zapakować przesyłkę, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu.
  • Wysłać towar listem poleconym, tj. Za potwierdzeniem odbioru przez przewoźnika.
  • W przypadku odstąpienia od umowy kupna należy w miarę możliwości przywrócić towar do pierwotnego stanu, aby uniknąć ewentualnego pomniejszenia kwoty zwrotu o koszty poniesione na przywrócenie towaru do stanu pierwotnego.

 

Załączniki:

List reklamacyjny

Wzorowy formularz do odstąpienia od umowy kupna