Regulamin


 

Regulamin reklamacyjny sklepu internetowego www.cool-ceny.pl odzwierciedla przepisy prawa Republiki Czeskiej, wszelkie reklamacje rozwiązywane są według obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej.

 

Reklamację możesz zgłosić:

  • Wysyłając towar na zalecany adres poniżej:

            Petr Javořík

            Poste restante 34

            Brno 634 00

            Czech Republic

 

  • Przekazując reklamację osobiście w siedzibie firmy

 

Polecamy:

  • Najszybszym sposobem rozwiązania reklamacji jest wysłanie towaru reklamowanego
  • Wraz z towarem polecamy w celu szybszego rozwiązania reklamacji załączyć list reklamacyjny

 

 

 

Chcesz zwrócić towar w ciągu 14 dni?

Możesz zwrócić towar:

  • Towar możesz zwrócić osobiście w siedzibie firmy
  • Towar możesz zwrócić również w formie pisemnej, poprzez odstąpienie od umowy, wysyłając towar idealnie na adres:

            Petr Javořík

            Poste restante 34

            Brno 63400

            Czech Republic

 

 

Zwrócony towar powinien być dobrze zapakowany, by nie doszło do uszkodzenia podczas transportu.

Zalecenie: Zwracany towar należy przesłać listem poleconym, tj. Za potwierdzeniem odbioru przez przewoźnika.

Prosimy o zwrot towaru w stanie pierwotnym, jeżeli to możliwe, unikając w ten sposób możliwemu obniżeniu kwoty zwrotu o koszty poniesione w celu przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Pieniądze za towar zostaną przesłane jak najszybciej, najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna. Koszty zwrotu towaru w tym przypadku są po stronie kupującego.

 

 

 

Załączniki:

 

List reklamacyjny

Wzorowy formularz do odstąpienia od umowy kupna