Polityka prywatności


 

Sklep operator cool-ceny.pl (Petr Javořík, IČO: 76018334, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 ) zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z ustawą. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw i innych podobnych przepisów. W tym zestawieniu wymieniono wszystkie informacje i środki, których używamy do ochrony danych osobowych użytkowników naszej witryny.

Przystępując do korzystania witryny, którą cool-ceny.pl wyrazić zgodę na swoje procedury zbierania i wykorzystywania informacji, które są opisane w tej instrukcji.

 

Uzyskiwanie informacji
Przy zakupie możemy poprosić o dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail lub telefon. Ta informacja nie zostanie powiadomiony, ale bez nich nie będzie w stanie dostarczyć nasze usługi i dostarczać Ci wymaganych towarów.

 

Wykorzystanie informacji
Korzystamy z danych uzyskanych od Ciebie w celu dostarczenia zamówionych towarów i przesyłania drogą elektroniczną interesujących informacji.

 

Twoje dane są dla nas bezpieczne
sklep operator cool-ceny.pl (Petr Javořík, IČO: 76018334, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00) zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i zapobiec ich nieuprawnionemu zbieranie lub inne nadużycie. W pełni przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych regulujących postępowanie z tymi danymi.